top of page

טור עורך

אודי בן סעדיה – עורך ראשי

למד בחוג לתאטרון באוניברסיטת תל אביב. פרסם סיפורים קצרים במוספים הספרותיים של העיתונים המובילים בארץ. כתב טורים סאטיריים בעיתונים "מעריב" ו"העיר". פרסם מאמרי דעות בעיתונים: "חדשות", "הארץ". ספר הסיפורים שלו "חג שמח אדון נחמיאס" יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

המבקר הספרותי של אתר "וואלה".

משמש כעורך הראשי של ההוצאה מיום היווסדה.

bottom of page