top of page

אבנר שחק

שלום לכם ענת ואודי

ברצוני לומר לכם שאני מאד מרוצה מהספר כפרי שהבשיל לדעתי גם יפה לעיין וגם התוכן הכתיבה עם התמונות

.בתצורתו הסופית

כרגיל בתחילה העגלה חורקת אך לאחר מכן העגלה יצאה בשצף קצף ובדהרה לעבר קו הסיום והצליחה גם לעמוד בלוח הזמנים שהעמדתי זאת הודות לכם ולמיכל.

לקחתי סיכון לעבוד אתכם והאמת שבתחילה רציתי אישה שתכתוב וכשהגעתם והבנתי שאודי יכתוב אמרתי יאלה נזרום.

לאחר פגישה שתיים ולאחר שעשינו תאום ציפיות והכרנו יותר מקרוב זה זרם טוב ויפה עבודה טובה ומקצועית נכתב ברוח המספר.

לאחר שיקבלו הקוראים שלי את הספר ויקראו אותו אוכל לקבל מהם משוב וחוות דעת

נהניתי לעבוד אתכם

תודה לכם וכמובן גם למיכל

חג שמח

אבנר

bottom of page