top of page

חגורת מגן ירוקה בסאהל המערבי / ד"ר אליעזר שורץ


שנות בצורת קטלניות ומחסור חריף במים בחלקה השני של המאה העשרים גרמו לאסון אקולוגי והומניטרי בסאהל המערבי מדרום למדבר סהרה באפריקה. רעב כבד ותמותה גוברת אילצו תושבים רבים לנטוש את מקומות מגוריהם, בהשאירם מאחור את אדמותיהם, טרף קל למדבר הגדול המתפשט, המכסה הכל במעטה עבה של חולות.

הפקרת אזור הסאהל המערבי תמיט אסון בלתי הפיך על התושבים שייפגעו ועל האנושות כולה. המחקר הכלול בספר זה מתווה קווים כלליים לתכנית ליצירת חגורת מגן ירוקה לאורך הסאהל המערבי, כמחסום בפני התפשטות המדבר דרומה, ולשימורם של אגמי הדלתא הפנימית המוצפת של נהר הנייג'ר העילי כמאגר המים המרכזי של האזור.

עורך מחקר זה, ד"ר אליעזר שוורץ, הינו בעל תואר מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים מהטכניון בחיפה. הוא בעל תואר דוקטור בהסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת חיפה. ניסיונו באפריקה מתבסס על עבודה רבת שנים בניגריה בתכנון ובביצוע פרויקטים, במסגרת עבודתו בחברת סולל-בונה ארצות חוץ.

bottom of page