top of page

מחר תזרח השמש / דב דיקמן


סיפורו המרתק של ילד בן 6, הנאלץ לעזוב את ביתו ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, להטלטל יחד עם עוד מאות פליטים יהודים לערבות סיביר ואסיה הרחוקה, ולמצוא בתוכו יש מאין, כוחות נפש אדירים, שסייעו לו לשרוד ברעב, בסבל ובתנאים הקשים.

bottom of page