top of page

יתדות / אדריאנה מחני


"מהרגע בו יצאתי לאוויר העולם, ליתר דיוק, מהרגע בו חתכו לי את חבל הטבור והפרידו ביני לבין אימי, הרגשתי מנותקת מהעולם. חיתוך חבל הטבור היה עבורי סמל לכל מה שעתיד לבוא..."החיפוש אחרי זהות ושורשים, עומד במרכזו של ספר זה. זהו סיפור פשוט לכאורה, על אישה המחפשת את שורשיה וזהותה בתנאי חיים קשים ומורכבים, כאשר ברקע נחשף סיפור חיים נוסף, על סבתה של הגיבורה המרכזית, שעלתה לישראל לפני קום המדינה והשתקעה בה – פרשה מרתקת, רבת תפניות והפתעות. יותר מכל זהו סיפור על כוחה של ההתקרבות והתקשורת בין אנשים

"מהרגע בו יצאתי לאוויר העולם, ליתר דיוק, מהרגע בו חתכו לי את חבלהטבור והפרידו ביני לבין אימי, הרגשתי מנותקת מהעולם. חיתוך חבלהטבור היה עבורי סמל לכל מה שעתיד לבוא..."

החיפוש אחרי זהות ושורשים, עומד במרכזו של ספר זה. זהו סיפור פשוט לכאורה, על אישה המחפשת את שורשיה וזהותה בתנאי חיים קשים ומורכבים, כאשר ברקע נחשף סיפור חיים נוסף, על סבתה של הגיבורה המרכזית, שעלתה לישראל לפני קום המדינה והשתקעה בה – פרשה מרתקת, רבת תפניות והפתעות.

bottom of page