top of page

אל תגידו לא ידענו / עמוס גבירץ


״הספר שלפניכם הוא ניסיון להציג את תפיסת הסכסוך הישראלי פלסטיני מתוך ראייה מוסרית. אני מנסה להבין מדוע אנחנו, פעילי שלום וזכויות אדם, מעוררים כל כך הרבה כעס והתנגדות. הרי רוב אלה אותם אנחנו כל כך מרגיזים רוצים אף הם שלום. אולי השאלה היא לא מדוע אנחנו נכשלים ברוב הזמן, אלא מדוע הצלחנו בפעמים המעטות כשזה קרה. מתוך הניתוח הזה אני מנסה להציע, איך צריך לדעתי לפעול, כדי שבכלל יהיה סיכוי להצליח...״

bottom of page