top of page

אילן בוצר

החלטנו להוציא לאור את סיפוריו של אבא, שטרם סופרו והועלו לכתב. סיפורים מצמררים מבתקופה החשוכה של המלחמה הנוראה ההיא שהתחוללה על אדמת פולין. סייעו לנו אנשים מופלאים מהוצאת מידן תודה ענקית לאודי וענת. חשוב לנו שרבים ככל האפשר יקראו את הספר וישמעו את סיפוריו של אבא שלנו.

bottom of page