top of page

לא על רגל אחת / ד"ר גבי שטרית


מהו חג הפסח עבור בן דורנו? מהו ראש השנה, יום הכיפורים, יום השואה, יום העצמאות, ט"ו בשבט, ט"ו באב, תשעה באב? כיצד עלינו לחוג חגים אלה? כיצד חגים אלה רלוונטיים ואקטואליים לבני דורנו? ספר זה הוא הזמנה למסע לאורך כל השנה היהודית. מסע מחג לחג. כל חג הוא תחנה חשובה בלוח השנה היהודי. לכל חג יש את השמות שלו, המסורות שלו, מאכליו, מנהגיו, הדגשיו, רעיונותיו והמורשת שלו. אני לא באתי אלא להוסיף נדבך נוסף, הוא הנדבך האקטואלי, הרלוונטי לבני דורנו.

חגי ישראל הם כמו "עמדות אספקה" לקראת מסע גדול. כל תחנה כזאת מעניקה לנו ציוד מסוג מסוים, וכאשר אנו עוברים בכל התחנות ומצטיידים בכל הדרוש – ביכולתנו לצאת למסע. כך כל אחד ואחד מהחגים מצייד אותנו בתכניו הייחודיים, כדי שילוו אותנו לאורך השנה כולה. אי לכך, החלטתי ליטול על עצמי משימה: להביא לציבור הרחב והמגוון, דתיים וחילוניים, מכל קצוות הקשת הישראלית, את פסיפס חגי ישראל מנקודת מבט אקטואלית, מרעננת, הקשורה לעולמו של המבקש למצוא בחגי ישראל את הישן ואת החדש.

ד"ר גבי שטרית, לימד כ- 25 שנה במכללת אורנים ומשמש כיום מרצה בכיר בהשתלמויות מורים בארץ ובחו"ל, מחבר הספר המצליח "הגיבורים הנשכחים של התנ"ך", חוזר עם ספר זה ומזמין את הקוראים למסע מגוון ומפתיע המלמד על הסתכלות שונה ומעניינית בכל חג ומועד לאורך כל השנה. כל זאת בתקווה שהישן יתחדש והחדש יתקדש.

bottom of page