top of page

קווים מקבילים / אליאור בת-עוז


״סטירה מצלצלת הועפה בפתאומיות אל לחייה. נדהמת ושותקת, היא הרימה את ידה למחות את הפגיעה, כאילו חץ נשלח לתוככי ליבה, אך ידה נשארה תלויה באוויר. שום דמעה, שום כאב... רק מילה אחת מגומגמת יצאה מגרונה : ׳למה?׳, והיא ידעה שצריבת הסטירה תלווה אותה כל חייה.״

כך מתחיל הסיפור ״קווים מקבילים״ שנמשך ארבעה עשורים אל האחד בחייה, כאשר נפתולי נפש והצטלבויות צמתים מפגישות את המספרת עם אהבה אחרת שמתלקחת בדמיון – אהבה סוערת, ללא מיצרים וגבולות. בתעוזה רבה נשזר כאן קו ועוד קו בין הבדוי לממשי והקורא נדרש לגשש את דרכו בין מציאות לדימיון.

אליאור בת-עוז ילידת 1953. בוגרת החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל-אביב, ומכון הרטמן, ירושלים.

bottom of page