top of page

ביחד / הֶלה ואבְרם

״...נשארתי רק עם משאלה אחת בלב ואותה אתם עזרתם לי לישם, קוראים לה ״ביחד״. ביחד להקים משפחה אוהבת וחמה. למען זה חייתי ואת זה קבלתי, על זה חלמתי. ולפני שאסיים ואודה לכם אבקש: תמשיכו את הביחד, לאהוב אחד השני ולעזור ולהנות...״

אמא-הלה

bottom of page