top of page

שרי זומר

ענת היא מקצוענית יעלה ומסורה לאהבתה, יצירת ספרים מיוחדים לאנשים, סיפורי חיים. היא אכפתית ומתעניינת באמת באנשים. זהו must לעיסוק שלה.גם כשהיא מדברת ומתארת את עיסוקה,כולה נלהבת ונרגשת. אחת כזו אני מפנה בשמחה לאנשים יקרים לי ,שרוצים להשאיר אחריהם מזכרת נצח. ענת בהחלט היא התשובה.

שרי זומר

bottom of page