top of page

ניר מקובסקי

הפניתי את ענת לבן משפחה, אדם בן 100! תמיד אמרנו שהוא אדם מיוחד עם מלא סיפורים וחוויות וחייבים להעלות על הכתב. ענת בהרבה רגישות, שקט, עברה את המבחן של "ה"יקה. דואגת לתעד את כל הסיפורים. משיחות עם הקשיש ניכר שהא מאושר ושהיא עושה עבודה מדהימה. בכל הקשור לתיעוד סיפור חיים וכתיבת ספרים ענת מידן היא הכתובת שלי.

ניר

bottom of page