top of page

חטף או חתף?

אנשי ספרות ואוהבי שפה - אני עובד עכשיו על עיבוד לסיפור של יהושע קנז לבמה. לצורך העניין אני שב וקורא את "התגנבות יחידים" (ספר נפלא אבל לא אותו אני מעבד...) וכבר בדף הראשון אני נתקל במשפט: "תמהתי מה קורה אך לא זכרתי מאומה חוץ מאותן תמונות שהתגלגלו לפני עיני אך כרגע וחדלו, וההשערה שאינני מת, שעברה בי כחתף..." - נראה קצת צורם ה"חתף" הזה. עיני רגילה בדרך כלל ל"חטף". אז מה דעתכם ידידותיי וידידיי המלומדים? - שגיאה או עברית נכונה?

bottom of page