top of page

לאן נעלמה שוני? / אלי רון


החתולה שוני, חתולתם האהובה של ארז ונועה, נקלעת למסע הרפתקאות אפוף תהפוכות וסכנות, הרחק מביתה. תוך כדי המסע היא מגלה עולמות חדשים ולא מוכרים, ונדרשת לגייס את כל כוחותיה החתוליים, על מנת לשרוד במציאות סוערת ורבת אתגרים. המסע הבלתי צפוי טומן בחובו גילויים מפתיעים, ומלמד את הגיבורה שובת הלב של הסיפור, דבראו שניים על טבען של חיות וגם על טבעו של המין האנושי.

bottom of page