top of page

כל הנורא והטוב / זהבה בונה


רומן מרתק על אישה ועל אומץ, המשלב בתוכו סיפורי חיים סוערים ומלאי תהפוכות, ולוכד בתוכו רגעים חד פעמיים שבהם מטשטש המרחק הקבוע בין מציאות לדמיון.

bottom of page