top of page

חיבור באיטלקית / אלדה מושלי


אלדה סיפרה על ימי ילדותה הרחוקים באיטליה, על האהבה הגדולה לחייל יהודי מהבריגדה ועוד.

אודי בן סעדיה כתב את הנוסח העברי והריהו ספר סיפורים מרתק.

bottom of page