top of page

השכונה בקצה הפרדס / אבי כהן


שכונה קטנה, ציורית ונשכחת, שבה ומוקמת לתחייה באמצעות כתיבה קולחת שיש בה מנה מבורכת של אהבה, רגש חם וגעגוע אל האנשים והנשים הקרובים והרחוקים, שאכלסו את עולמו של הכותב בילדותו. בדרך ישירה ובלתי אמצעית, נפרשת לפנינו גלריה מרשימה של דמויות, חלקן קשות יום, הנאבקות לשרוד ולהתקיים במציאות הלא פשוטה של ראשית המדינה בשנות החמישים, ואשר יוצרות ביחד פסיפס אנושי, עשיר ונוגע ללב, על כל שלל האורות והצללים שבו.

בקרוב בחנויות הספרים הנבחרות.

bottom of page