top of page

אבי הוברמן

ענת, הכנת עבור משפחתי ניצולי המלחמה הארורה הזו באירופה, מתקופת השואה, ספר על האבא/הסבא. הצלחת ללקט את המעט שהיה לנו מאותן שנים והצלחת לייצר ממנו למעלה מ- 200 עמודים של מתווה חייו המיוחדים של אבי וסבא לילדי.

עבודתך המקצועית. והשירות חסר הפשרות הם אשר הביאו לתהליך עבודה נעים, לעבור בקלות מכשולים (והם לפעמים רבים) לתוצאה היוצאת דופן.

בזכותך ענת, הגשמתי חלום של העברת סיפור אבי לדור הבא, מאבא ששתק עד יומו האחרון לא דיבר ולא סיפר על המאורעות והאירועים שעבר. וביחד הצלחנו לפרסם את סיפורו.

ענת, יישר כח.

מומלץ מאוד,

אבי

bottom of page