top of page

הגיבורים הנשכחים של התנ"ך / ד"ר גבי שטרית


"הגיבורים הנשכחים של התנ"ך", ספרו של ד"ר גבי שטרית.

מי היה חנוך? נמרוד? מקושש העצים? יהוידע הכהן? ברוך בן נריה?

מי הייתה בת פרעה? אשת לוט? אם סיסרא? האישה החכמה מאבל מעכה?

כיצד ומדוע דמויות אלה רלוונטיות ואקטואליות לבני דורנו?

על שאלות אלו עונה ד"ר גבי שטרית בספר זה.

ד"ר שטרית לימד כ 25 שנה במכללת אורנים ומשמש כיום כמרצה בהשתלמויות

מורים בארץ ובחו"ל.

bottom of page