top of page

ולס בלב הפרדס / עוזי שטיינשלייפר


"בזמן האחרון אני מגלה שלצערי הרב, הרבה מן הדברים שעברתי, נשמטים מהזיכרון או שהם נשטפים בזרם הגדול והסוער של חיינו כאן בארץ היפה והמצולקת הזאת.לצד היותי חקלאי, הייתי הרבה משנותיי בעל קולנוע כאן במגדיאל, ולכן אני שב ובונה בדמיוני מעין מסך גדול, ועליו אנסה להקרין לפניכם את סיפור חיי פרק אחרי פרק."

סיפור חייו של עוזי שטיינשליפר שזור בסיפור הקמת המדינה.

המאבק על קיום מחקלאות.מלחמות, לצד חיי יום יום וגידול המשפחה – כל אלה נשקפים דרך עין מחויכת, שיש בה גם שמחת חיים ואופטימיות גדולה.

bottom of page