top of page

פרשת חיי משפחה מרוקאית אחת / מיקי כהן


שנים רבות היה מקובל במשפחתנו ובציבור הרחב שמוצאה של המשפחה (שלוש) מאלג׳יריה. דומה שמידע זה התבסס על שורות הפתיחה של ספרו האוטוביוגרפי של סבי, יוסף אליהו שלוש:

"בשנת 1870 נולדתי ביפו העתיקה להורי, המנוח רבי אהרון שלוש יליד אוראן במדינת אלג'יר והמנוחה שמחה לבית ברוך מצליח ילידת בגדד" כך כתב סבי, יוסף אליהו שלוּש בספרו האוטוביוגרפי "פרשת חיי". משפט זה, היה הרמז הראשון ממנו ניתן היה להסיק שמוצאה של משפחת שלוש מאלג'יריה. גם בספרי ההיסטוריה ובמחקרים שונים של אותה תקופה נאמר שמשפחת שלוש מוצאה מאלג'יריה..."

מיכאל (מיקי) כהן חקר את שורשי שמות המשפחה של משפחתו: שלוש-מויאל.

Comments


bottom of page