על אותם הזמנים ומה שהיה / מיכאל (מיקי) כהן
נולדתי בתל-אביב בשנת 1930. בשלהי המאה ה- 19 מנתה אוכלוסיית ארץ-ישראל: 5,000 יהודים ו- 8,000 ערבים.


משפחת אימי (מש' שלוש) עלתה לא"י בשנת 1840 והתיישבה ביפו. אבי עלה לא"י בשנת 1924 לאחר שהחלים מפציעה קשה כאשר שירת בצבא גרמניה במלחמת העולם הראשונה. היה זה מפגש של שתי תרבויות; ספרדיה ואשכנזי. אירוע נדיר באותה תקופה.

סבי יוסף-אליהו שלוש כתב בפתח ספרו "פרשת חיי" (1934)את השורות אלה:

"וזאת היא צוואת חיי; צוואתי האישית לבני משפחתי ולכל קרובי וידידי. על האדם לנהל את חייו במתינות וביושר בהתנהגות טובה ובהסברת פנים יפות לכל אדם באשר הוא אדם. לבוא לעזרת מוכי גורל קשי-ימים ומרי נפש. לתמוך בהם כפי יכולתו וכוחותיו...


ותזכרו שדברי נעים זמירות ישראל:

מי האיש החפץ חיים

אוהב ימים לראות טוב סור מרע

ועשה טוב בקש שלום ורדפהו"