top of page

משמעות הבדיקות בימי מגפת הקורונה האלגברה של בדיקת הבדיקות הרפואיות / פרופ' שי לין


הספר נועד להביא בפני הקוראים שיטות להערכת בדיקות רפואיות לניטור תחלואה חריפה (כמו תחלואה בעת מגפת הקורונה, מחלות זהומיות והמצאות מומים מולדים) או כרונית (כמו AIDS, סכרת או סרטן). בכל הבדיקות הרפואיות יש אי דיוקים. האם בדיקת חום או בדיקות דם לתחלואה ב-COVID19 אמינות? האם ניתן להסתמך על בדיקות לפני טיסה או שיש חשש מעלית נשאים או חולים למטוס למרות בדיקות דם ובדיקות חום (אלו הם הבדיקות השגויות השליליות)? האם יתכן שתמנע טיסה ואנשים יוכנסו להסגר למרות שאינם חולים (אלו הם התוצאות השגויות החיוביות)?
הספר מביא האלגברה של הערכת הבדיקות הרפואיות בפרוט רב והסברים כדי לאפשר הבנה מלאה ללא צורך מוקדם בידע רפואי או מתמטי.

ניתן להשיג את הספר בחנויות "אקדמון" ברחבי הארץ.


Comments


bottom of page