top of page

חיים שלי / שושנה אלימלך


שושנה,

תודה שהסכמת לספר לנו את הסיפור שלך. תודה על המתנה שנתת לנו - הנכדים,

הנינים, וכל אלו שיבואו אחר כך. זה אמנם לא אותו דבר בלי תנועות הידיים, החיקויים,

הקולות והפרצופים שהם רק שלך, אבל בין המילים קיווינו שנוכל לדמיין את כל אלו.

להרגיש את המראות, התחושות והחוויות שעברת - החל מטורקיה ועד לארץ ישראל, עם

משפחתך וכמובן עם סבא מנשה שלנו.

אוהבים אותך עד אינסוף,

כולנו.

Comments


bottom of page