top of page

הדרך בה הלכתי / מוטק'ה ארליך


מתוך הצער שלי על כך שלא ישבתי עם הוריי ולא שמעתי מהם ולכן גם לא ידעתי כלום על חייהם והקורות אותם, לפני שאני באתי לעולם, החלטתי להשאיר לכם מסמך, שדרכו תוכלו ללמוד ולדעת עלי, על משפחתנו הרחבה יותר ועל התפניות והאפשרויות שניצבות בפניך במהלך החיים וניצולן בצורה אופטימלית.
Comments


bottom of page