top of page

ג ד י / גדי גביש


לאחרונה מלאו לי 80 שנה.

הנה הגעתי לגבורות.

הילדים לא באו ליום ההולדת בידיים ריקות. המתנה שלהם היא הזדמנות לכתוב את סיפור חיי בספר מלווה תמונות. שמחתי מאד, הרגשתי שסוף סוף אעשה סדר באירועים שחלו במשפחה הראשונית היא בית הוריי וכן במשפחה שהקמתי יחד עם רותי. והרי הוא לפניכם.


Comments


bottom of page